Pasirodė žurnalo „Liuteronų balsas“ gegužės-birželio leidinys

Pasirodė žurnalo „Liuteronų balsas“ gegužės-birželio leidinys. Jame pranešama apie vysk. M. Sabučio lankymąsi Mykolo Romerio universitete Vilniuje; apie renovutos Vilkyškių bažnyčios iškilmingą atidarymą; Martyno Mažvydo katekizmo originalo demonstravimą Vilniaus universiteto P. Smuglevičiaus salėje. Parapijos signataras Ervinas M. Peteraitis spausdina savo prisiminimus apie atgimusios liuteroniškos veiklos pradžią Vilniuje, pasakoja apie Žodžio sakytoją Joną Kęstutį Gocentą, apie jo ištikimybę savai tikybai, savo moralinėms nuostatoms ir krikščioniškai pareigai. Išspausdinta bažnyčios tarybos padėka dalyvavusiems prieššventinėje bažnyčios švarinimo talkoje. Pranešama apie parduodamą Garliavos ev. liuteronų bažnyčios pastatą.
Žurnale nemažai vietos skirta teologinėms temoms. D.Britanijos Kenterburio arkivyskupo Rovano Viljamso straipsnyje „Kur tu esi žmogau?“ raginama susimąstyti, kokiame pasaulyje esame, kviečiama suvokti, kas vyksta su mūsų protu, širdimi, kokiomis viltimis ir baimėmis gyvename. Recenzentas D. Širvys straipsnyje „Protestantiška etika ir kapitalizmo dvasia“  apžvelgia vieno iš šiuolaikinės sociologijos pradininkų Makso Vėberio [ Maxmilian Carl Emil Weber] samprotavimus šimtmetį vykstančiose diskusijose: ar tikrai Reformacija ir protestantizmas buvo modernaus kapitalizmo bei šiuolaikinės ekonomikos lopšys? Pokalbyje „Nusigręžiame nuo Dievo, bet neturime kuo Jį pakeisti“ filosofas dr. St. Juknevičius paliečia eutanazijos problemą. Jis yra įsitikinęs, kad religijos požiūriu eutanazija yra nepriimtina, nors bet kuris religingas žmogus pritars nuomonei, kad  fizinės kančios tinka vengti visais įmanomais būdais.
Biblijos istorijos nagrinėjime žurnalas tęsia pokalbį apie žydus Pauliaus laiškuose ir Naujojo Testamento raštuose. Medžiaga paimta iš „Agape“ archyvų.Įdomus pokalbis su su maskviečiu popu Jakovu Krotovu [veda sekmadienio religines laidas per radiją „Svoboda“] apie šiandieninę Rusiją, pasukusią  autoritarizmo keliu, perspausdinamas iš žurnalo „Naujasis židinys-Aidai“.
Šiame „Liuteronų balso“numeryje rasime dar ir kitos aktualios medžiagos religijos bei pasaulinio gyvenimo klausimais.

Povilas Pukys 
« August 2023 »
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31