Parapijos diena

Vilniaus ev. liuteronų parapijoje lapkričio 19-oji yra paskelbta Parapijos diena. Ši data skirta paminėti dvi atsikūrusios parapijos istorijai reikšmingas lapkričio 19-ąsias – 1988 ir 1995 m.: parapijos atsikūrimo pradžią ir restauruotos bažnyčios pašventinimą.

  1988 m. lapkričio 19 d. 15.00 val. Vilniaus evangelikai – liuteronai ir reformatai – rinkosi prie kino teatro „Kronika“ (buvusios ev. reformatų bažnyčios), sukviesti vargonininko Edmundo Meškausko, Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimo metu paraginusio atkurti liuteronų parapiją Vilniuje ir paskelbusio savo namų telefono numerį. E. Meškauskas atliko visą pradinį organizacinį darbą, registravo visus, panorusius prisijungti. Tą dieną senųjų Mokytojų namų (Vilniaus g. 35/3) „Ąžuoliuko“ choro salėje įvykęs pirmasis evangelikų susirinkimas nusprendė atkurti atskiras ev. liuteronų ir ev. reformatų parapijas bei prašyti valdžią sugrąžinti joms priklaususius bažnyčių pastatus. Tik drąsiausieji išdrįso pasirašyti „dvidešimtuke“, kurio pagal įstatymą reikėjo, kad Vilniaus ev. liuteronų parapiją įregistruotų Vilniaus (1989 m. balandžio 12 d.) ir Maskvos (1989 m. gegužės 17 d.) valdžia. Iš viso pasirašė 27 signatarai. 1989 m. kovo 8 d. pirmąsias atsikuriančios Vilniaus ev. liuteronų parapijos pamaldas tuometinėje Vilniaus R. katalikų arkivyskupijos kurijos salėje (prie šv. Mikalojaus bažnyčios) laikė vyskupas Jonas Kalvanas vyresnysis. 1990 m. vasario 16 d. – pamaldos Vokiečių g. atgautose pirmosiose bažnyčios patalpose – varpinės bokšte, jas laikė sakytojas Jonas Kęstutis Gocentas (1931 08 19 – 1992 10 28), pirmasis vietinis parapijos dvasininkas. Nuo tada pamaldos Vilniaus ev. liuteronų parapijoje laikomos kiekvieną sekmadienį. Kol bažnyčia buvo restauruojama, pamaldos reguliariai laikytos ir VU Teatro salėje, o nuo 1990 12 26 – pastate greta bažnyčios naujai įrengtoje parapijos salėje antrame aukšte.

 1995 m. lapkričio 19 d. – lygiai po septynerių metų nuo pirmojo susirinkimo – Vilniaus ev. liuteronų bažnyčia buvo iškilmingai pašventinta, gausiai dalyvaujant tarptautiniams ir ekumeniniams svečiams. Liturgijai vadovavo LELB vyskupas Jonas Kalvanas jaunesnysis, LELB išeivijoje vyskupas Hansas Dumpys ir parapijos kunigė Tamara Kelerytė-Schmidt. Pamokslą sakė Šiaurės Elbės bažnyčios vyskupas Karl Ludwig Kohlwage. Nuo tada Vilniaus ev. liuteronų bažnyčia yra ir neatsiejama sostinės kultūros žemėlapio dalis.   

 Šiemet lapkričio 19-oji buvo trečiadienis, todėl parapijos taryba nusprendė, jog Parapijos dieną paminėti derėtų artimiausią sekmadienį, t.y. – lapkričio 16-ąją.Po pamaldų, kurias laikė kun. Ričardas Dokšas, prisiminėme atsikūrusios parapijos svarbiausias akimirkas, parapijos salėje žiūrėdami ir komentuodami tarybos narės Gretos Kalvaitytės parengtą skaidrių prezentaciją, paskui laukė pasivaikščiojimas po parapijai priklausančią teritoriją: klebonas vysk. Mindaugas Sabutis ir parapijos ūkio administratorius Gintaras Šiaudinis priminė tarp Vokiečių ir Pranciškonų gatvių įsikūrusio liuteronų kvartalo istoriją, siekiančią XVI a., papasakojo, kaip atgautieji parapijos pastatai naudojami šiandien. Didžioji dalis šių parapijai sugrąžintų patalpų yra nuomojamos įvairioms įmonėms ir privatiems asmenims, pajamos naudojamos bažnyčios išlaikymui ir jos veiklos finansavimui, keliuose atgautuose bei naujai įrengtuose butuose šiandien gyvena bažnyčios tarnautojai.

 Parapijos dienos minėjimas pratęstas po savaitės. Lapkričio 23-iąją – Amžinybės dieną –

po pamaldų surengta dokumentinio filmo, skirto ilgamečio LELB vyskupo Jono V. Kalvano vyresniojo šimtosioms gimimo metinėms, „Amžinybės keliu“ (scenarijaus autorė Ina Drąsutienė, režisierė Irena Morkevičienė) peržiūra.

Kęstutis Pulokas

Nuotraukos autoriaus 

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr. 12

 

 

 

 Parapijos diena1.JPG Parapijos diena6.JPG Parapijos diena2.JPG Parapijos diena3.JPG Parapijos diena7.JPG Parapijos diena4.JPG Parapijos diena5.JPG Parapijos diena8.JPG
 
« July 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31