Kunigo Valdo Aušros žodžių ir vaizdų kelionė

 Vasarį Lietuvoje viešėjo Ziono lietuvių ev. liuteronų parapijos kunigas dr. Valdas Aušra. Šįkart kunigas pristatė savo naująją poezijos ir fotografijos knygą „Kelionė, arba žodžiai ir vaizdai“, kurią 2016 m. pabaigoje Vilniuje išleido „Naujosios Romuvos fondo“ leidykla. Pasak autoriaus, jo eilės nėra tradicinė religinė poezija, o veikiau raginimas aktyviai susieti savo kasdienybę su tikėjimu, kuriuos dažnai linkstame atskirti vieną nuo kito, kad „netrukdytų“. Dauguma eilėraščių kelia egzistencinius klausimus: Kas aš? Kokia mano vieta pasaulyje? Iš kur ir kur aš einu?

 Dar sausio 28 d. knygos pirmasis pristatymas buvo surengtas Oak Lawn, netoli Čikagos, Ziono lietuvių ev. liuteronų bažnyčioje. Jaukų vakarą, kalbindamas autorių ir publiką, vedė Vytas Čuplinskas. Skambėjo autoriaus skaitomi eilėraščiai ir jo sūnaus Nojaus pianino muzikos garsai.

 Lietuvoje pirmieji V. Aušros skaitomą poeziją vasario 14 d. išgirdo „Naujosios Romuvos klubo“ Vilniuje „Žinijos“ draugijos patalpose surengto kūrybos vakaro „Ad majorem amoris gloriam“ dalyviai.

 O vasario 15 d. pavakare knygos sutiktuvės įvyko Kaune, Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Kartu su autoriumi knygą pristatė Kauno kamerinio teatro aktorė Kristina Kazakevičiūtė, skaitovė Vilma Urniežiūtė, kalbėjo knygos leidėjai – redaktorius dr. Andrius Konickis, spaustuvės „Morkūnas ir Ko“ direktorius Tautvydas Majauskas, dizainerė Algė Varnaitė. Pasisakiusiuosius saksofonu ir pianinu papildė Aleksandras Lakšmanas. Renginį vedė muziejaus kultūros projektų vadovė Rasa Vaikutytė ir Lietuvos universitetų moterų asociacijos prezidentė Dalia  Poškienė. Po pristatymo su autoriumi, Mažosios Lietuvos fondo tarybos pirmininku, bendravimą tęsė K. Donelaičio draugijos nariai. Su draugijos pirmininku Gintaru Skamaročium aptartos Karaliaučiaus krašto lietuvių tolesnės paramos galimybės. Apie susitikimą išsamiau rašys draugijos leidžiamas ketvirtinis žurnalas „Donelaičio žemė“. 

 Vasario 17 d. Valdo Aušros laukė gimtoji Klaipėda. I. Simonaitytės viešosios bibliotekos Gerlacho palėpėje drauge su autoriumi knygą pristatė aktorė Virginija Kochanskytė ir literatūrologė Justina Darulytė-Žukauskienė, skambėjo Dainiaus Žilinsko klasikinės gitaros garsai. Vakarą vedė dr. Kristina Blockytė-Naujokienė. Tarp gausiai susirinkusių klausytojų buvo kun. Reinholdas Moras, LELB Konsistorijos narys Jurgis Aušra, 2017-ųjų L. Rėzos premijos laureatas Romanas Borisovas, LELB Jaunimo centro valdybos pirmininkė Rūta Šulskienė... Kitą dieną kun. dr. V. Aušra buvo pakviestas paskaityti savo eilėraščių Danės vyresniųjų asmenų dienos užimtumo centre, o sekmadienį, vasario 19 d., sakė pamokslą Klaipėdos ev. liuteronų parapijos pamaldose, bendravo su parapijiečiais.

 Itin šiltai kun. dr. V. Aušra sutiktas Tauragėje. Savo kabinete svečią priėmė rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis, į knygos pristatymą tauragiškius kvietė vietos televizija bei radijas. Valdo mama, gydytoja Lydija Aušrienė (g. Paliokaitė, 1928–2015), buvo kilusi iš Sartininkų parapijos. Vasario 21 d. vakarą B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje autorius kalbėjo apie savo kūrybą, dvasinę tarnystę išeivijoje, ryšius su Taurage. V. Aušros eilėraščius skaitė Tauragės moksleivių kūrybos centro teatro studijos merginos, skambėjo Sauliaus Bernoto klarnetu atliekamos melodijos. Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ vardu žodį taręs Eugenijus Šaltis svečiui padovanojo klubo almanachą „Dvidešimtmečio kelias“. Renginį vedė Meilutė Parnarauskienė. Tarp susirinkusiųjų buvo kunigai Mindaugas Dikšaitis, Karolis Skausmenis, Edikas Šulcas, vyskupo J. Kalvano našlė Tatjana Kalvanienė, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis...

 Viešnagės pabaigoje laukė tarptautinė Vilniaus knygų mugė ir gausūs, dažnai netikėti susitikimai su iš visos Lietuvos bei užsienio suvažiavusiais bičiuliais, kolegomis ir pažįstamais. Čia vasario 25 d. 12.00 val. vienoje iš konferencijų salių poezijos mėgėjus su leidyklos „Naujoji Romuva“ naujienomis ir autoriais supažindino dr. A. Konickis. Savo naująsias knygas pristatė kun. dr. V. Aušra, Vytautas Stulpinas ir Albinas Galinis. Drauge pristatyta ir susitikime negalėjusio dalyvauti Juliaus Kelero naujausia knyga. Beje, pastarasis prisidėjo ir rengiant V. Aušros „Kelionę...“   

 Vasario 26 d. kun. dr. V. Aušra sakė pamokslą Vilniaus ev. liuteronų parapijos sekmadienio pamaldose. Būtent iš šios parapijos Valdas 1991 m. išvyko studijuoti teologijos į Čikagą, o 1996–1998 m. tarnavo parapijos antruoju kunigu. Po pamaldų gausiai susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams „Kelionė, arba žodžiai ir vaizdai“ pristatyta parapijos salėje. Sveikinimo žodį tarė vyskupas Mindaugas Sabutis, giesme pristatymą pradėjo ansamblis „Adoremus“. Popietę vedė Kęstutis Pulokas. Autoriui skaitant savo eiles ir pasakojant apie kūrybos bei tikėjimo sąsajas, projektoriumi ant salės sienos eksponuotos jo fotografijos – į knygą tilpo tik labai maža jų dalis. Susirinkusieji išgirdo ne tik knygoje išspausdintų, bet ir naujų kunigo eilėraščių. Galbūt neilgai trukus sulauksime dar vieno poezijos ir vaizdų rinkinio?

 Kęstutis Pulokas 

 „Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.3Kunigo Valdo Aušros žodžių ir vaizdų kelionė 5.jpg Kunigo Valdo Aušros žodžių ir vaizdų kelionė 10.jpg Kunigo Valdo Aušros žodžių ir vaizdų kelionė 9.jpg Kunigo Valdo Aušros žodžių ir vaizdų kelionė.jpg Kunigo Valdo Aušros žodžių ir vaizdų kelionė 7.jpg Kunigo Valdo Aušros žodžių ir vaizdų kelionė 2.jpg Kunigo Valdo Aušros žodžių ir vaizdų kelionė 3.jpg Kunigo Valdo Aušros žodžių ir vaizdų kelionė 1.jpg Kunigo Valdo Aušros žodžių ir vaizdų kelionė 4.jpg Kunigo Valdo Aušros žodžių ir vaizdų kelionė 8.jpg Kunigo Valdo Aušros žodžių ir vaizdų kelionė 11.jpg Kunigo Valdo Aušros žodžių ir vaizdų kelionė 6.jpg
 
« June 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30