Vyskupas Mindaugas Sabutis
Foto: Darius Abromaitis
Foto: Darius Abromaitis

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas-klebonas yra Mindaugas Sabutis, Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas, LELB Konsistorijos pirmininkas.

Kontaktai:
Į vysk. M.Sabutį prašome kreiptis dėl Krikšto sakramento, santuokos, ligonio lankymo, laidotuvių, paminėjimo, asmeninio pokalbio ar išpažinties: tiesiogiai prieš ar po pamaldų arba tel. (8 5) 262 67 45, 8 687 95417; raštinės el.p.: bishop.office@times.lt, asmeniniu: sabutis01@gmail.com.

Biografija:

M.Sabutis gimė 1975 08 26 Tauragėje. Tais pačiais metais vyskupo Jono V. Kalvano senj. pakrikštytas Tauragės evangelikų liuteronų M.Mažvydo bažnyčioje, kurioje 1988 m. konfirmuotas.

1993 m. baigė Tauragės antrąją (dab. Šaltinio) vidurinę mokyklą ir įstojo į Klaipėdos universiteto HMF Evangeliškosios teologijos katedrą. Jam studijuojant trečiame kurse, 1996 m. sausio mėn. Jurbarke įvestas į diakonus, o tų pačių metų birželį ordinuotas kunigu diakonu.

1997 m. baigė evangeliškosios teologijos studijas bakalauro laipsniu. Apsigyveno Jurbarke ir toliau tarnavo klebonu keturiose parapijose: Jurbarko, Skirsnemunės, Smalininkų bei Vilkyškių.

1998 07 04 Skirsnemunėje ordinuotas kunigu, suteikiant sidabrinį tarnybinį kryžių. Tų pačių metų gruodžio 5 d. buvo pakviestas tarnauti Vilniaus parapijos klebonu.

1999 m. birželį istojo į Vilniaus universiteto Religijų studijų ir tyrimų centro magistrantūros studijas. Tų pačių metų liepą vedė (žmona Vilma dirba Lietuvos Biblijos draugijoje).

Nuo 2000 m. – Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos narys.

2001 m. vasarį deleguojamas Ev. liuteronų bažnyčios atstovu Biblijos draugijos Direktorių taryboje (2005 m. išrenkamas viceprezidentu, 2016 m. – prezidentu).

2001 m. birželį baigė VU religijos studijas magistro laipsniu.

Nuo 2001 m. gruodžio 8 d. iki 2004 m. liepos buvo LELB Jaunimo centro valdybos pirmininkas.

2004 m. balandžio 24 d. išrinktas ir birželio 19 d. konsekruotas LELB vyskupu.

2005 m. rugsėjį įstojo į KU doktorantūros studijas.

Dirba Klaipėdos universiteto Teologijos katedros dėstytoju.

Mindaugas Sabutis yra Pasaulio Liuteronų Sąjungos Rytų ir Centrinės Europos Bratislavos biuro koordinatorius bei laikinosios PLS Santuokos ir lytiškumo klausimų komisijos narys.

Ekumeniškų pažiūrų.

2009 m. gegužės 22 d. Misūrio Sinodo Konkordijos teologinėje seminarijoje (Fort Wayne, Indiana, JAV) suteiktas garbės daktaro vardas.

Nuo 2011 m. rudens yra ir Savarankiškosios ev. liuteronų bažnyčios Baltarusijos Respublikoje dvasinis vadovas.

Žmona Vilma - evangeliškosios teologijos bakalaurė (KU), religijotyros magistrė (VU). Dirba Lietuvos Biblijos draugijoje ir Vilniaus ev. liuteronų parapijos sekmadieninės mokyklėlės vyr. mokytoja.

Augina tris vaikus - Joną, Elzę ir Paulių. 
« August 2023 »
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31