Pasirodė žurnalo „Liuteronų balsas“ gegužės-birželio leidinys

Pasirodė žurnalo „Liuteronų balsas“ gegužės-birželio leidinys. Jame pranešama apie vysk. M. Sabučio lankymąsi Mykolo Romerio universitete Vilniuje; apie renovutos Vilkyškių bažnyčios iškilmingą atidarymą; Martyno Mažvydo katekizmo originalo demonstravimą Vilniaus universiteto P. Smuglevičiaus salėje. Parapijos signataras Ervinas M. Peteraitis spausdina savo prisiminimus apie atgimusios liuteroniškos veiklos pradžią Vilniuje, pasakoja apie Žodžio sakytoją Joną Kęstutį Gocentą, apie jo ištikimybę savai tikybai, savo moralinėms nuostatoms ir krikščioniškai pareigai. Išspausdinta bažnyčios tarybos padėka dalyvavusiems prieššventinėje bažnyčios švarinimo talkoje. Pranešama apie parduodamą Garliavos ev. liuteronų bažnyčios pastatą.
Žurnale nemažai vietos skirta teologinėms temoms. D.Britanijos Kenterburio arkivyskupo Rovano Viljamso straipsnyje „Kur tu esi žmogau?“ raginama susimąstyti, kokiame pasaulyje esame, kviečiama suvokti, kas vyksta su mūsų protu, širdimi, kokiomis viltimis ir baimėmis gyvename. Recenzentas D. Širvys straipsnyje „Protestantiška etika ir kapitalizmo dvasia“  apžvelgia vieno iš šiuolaikinės sociologijos pradininkų Makso Vėberio [ Maxmilian Carl Emil Weber] samprotavimus šimtmetį vykstančiose diskusijose: ar tikrai Reformacija ir protestantizmas buvo modernaus kapitalizmo bei šiuolaikinės ekonomikos lopšys? Pokalbyje „Nusigręžiame nuo Dievo, bet neturime kuo Jį pakeisti“ filosofas dr. St. Juknevičius paliečia eutanazijos problemą. Jis yra įsitikinęs, kad religijos požiūriu eutanazija yra nepriimtina, nors bet kuris religingas žmogus pritars nuomonei, kad  fizinės kančios tinka vengti visais įmanomais būdais.
Biblijos istorijos nagrinėjime žurnalas tęsia pokalbį apie žydus Pauliaus laiškuose ir Naujojo Testamento raštuose. Medžiaga paimta iš „Agape“ archyvų.Įdomus pokalbis su su maskviečiu popu Jakovu Krotovu [veda sekmadienio religines laidas per radiją „Svoboda“] apie šiandieninę Rusiją, pasukusią  autoritarizmo keliu, perspausdinamas iš žurnalo „Naujasis židinys-Aidai“.
Šiame „Liuteronų balso“numeryje rasime dar ir kitos aktualios medžiagos religijos bei pasaulinio gyvenimo klausimais.

Povilas Pukys 
« April 2020 »
MoTuWeThFrSaSu
  
1
1. 2020-04-01 12:00 Mažvydo „Katekizmas“ – vartykite ir atraskite Kasmet balandžio 1 d., švenčiant Vilniaus universiteto gimtadienį, biblioteka kviečia visus pamatyti pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo „Katekizmo“. Šįmet 450 metų sukaktį mininti VU biblioteka dėl pasaulyje susiklosčiusios padėties
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. 2020-04-13 10:00 Didžioji savaitė ir Velykos 2020 Artėjant vienai svarbiausių religinių metų švenčių, numatomos nuotolinių pamaldų transliacijos
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30